GIỚI THIỆU  (21 bài)

THÔNG BÁO THÔNG TIN TRƯỜNG

TRƯỜNG PHỔ THÔNG DÂN TỘC NỘI TRÚ TỈNH BẮC GIANG Địa chỉ: Đường Thân Cảnh Vân - Phường Ngô Quyền - Thành Phố Bắc Giang ĐT: 02403.857.277 - 02403.541.669 Email: Website:...

TIN TỨC - SỰ KIỆN  (2 bài)

Nghị định 57 của chính phủ về chế độ phụ cấp công vụ

CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 57/2011/NĐ-CP Hà Nội, ngày 07 tháng 07 năm 2011 NGHỊ ĐỊNH VỀ CHẾ ĐỘ PHỤ CẤP CÔNG VỤ CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; ...

TIN GIÁO DỤC  (3 bài)

Thông báo số 4: Truyền hình trực tiếp Hội nghị tổng kết năm học 2010-2011, triển khai nhiệm vụ năm học 2011-2012

Thông báo: Do trục trặc đường truyền Internet tại Hội trường lớn, Nhà khách tỉnh Bắc Giang, vì vậy Ban tổ chức không truyền nội dung Hội nghị buổi chiều theo kế hoạch. Rất mong nhận được sự thông cảm cho sự cố khách quan nêu trên. Trân trọng, PS: Đây là thông báo cuối về tổ chức Truyền hình...

TIN NHÀ TRƯỜNG  (4 bài)

THỜI KHÓA BIỂU KHỐI 10

THỨ TIẾT 10A- Cô Đ.Hương 10B- Cô Ngô Hà 10C- Cô Phong THỨ HAI 1 Chào cờ Chào cờ Chào cờ 2 Anh - Ngô Hà Địa - Vi Hà Hóa - Phong 3 Văn - Xiêm Anh - Ngô Hà Sử - Thư 4 Văn - Xiêm Sinh - Lập Anh - Ngô Hà 5 THỨ BA 1 ...